LEHIATILA BAKARRA. ELKARGOKIDE EGIN
Bete ondoko agiriak, eta bidali posta elektronikoz behean adierazitako helbidera. Elkargokide egiteko behar diren agirien kopia ere bidali. Behin betiko elkargokide egin nahi izanez gero, lizentziadun-tituluaren fotokopia konpultsatua entregatu, edota jatorrizkoa Idazkaritzan lehenbailehen aurkeztu.
Elkargokide egiteko formularioak ( word formatuan ) :
On-line formularioa :
Traslado desde otra delegación:
DATU PERTSONALAK
Izena:
1go Abizena:
2en Abizena:
Tratamendua:
Jaioteguna:
COPen alta eguna:
NAN:
Telefonoa:
Helbide elektronikoa:
Langabezian:
Psikologo-lanetan:
COMUNICACIONES:
Correspondencia postal:
Correspondencia digital:
Recibir en la dirección postal seleccionada.
Recibir en la dirección postal seleccionada.
Recibir en la dirección postal seleccionada.
Recibir en la dirección postal seleccionada.
Recibir en la dirección postal seleccionada.
Recibir en la dirección postal seleccionada.
HELBIDE PARTIKULARRA
Helbidea:
Posta-kodea:
Udalerria:
Probintzia:
Herrialdea:
BANKU HELBIDERATZEA
Titularra:
Banketxea:
IBAN:
Kontu-zenbakia (hogei digituak):
JARDUERA PROFESIONALA
ESPECIFICACIONES
Orientazio teorikoa: -
Interbentzio-esparrua: -
Espezialitatea: Espezialitate berria -
Interbentzio-adinak: -
Modalidad Intervención: -
Hizkuntza:
No me interesa incluir un “enlace” de mi página web:
Sí, me interesa incluir además un “enlace” de mi página Web, bajo el precio de 67 € (IVA incluido), con una vigencia de un año (a contar a partir del 1 de Octubre). En el mismo momento que se reciba la autorización en el COP, se abonará la parte proporcional del coste total anual, calculada desde el mes en que se efectúa la inclusión de la Web hasta completar los meses correspondientes, a razón de 5,58€ por mes. La renovación se hará anualmente notificándolo previamente vía e‐mail y excepto que por ambas partes no se desee renovar, se pasará la cuota mediante transferencia.:
LANTOKIA
Jarduera nagusiaren lantokia:
ORDEN:
Kargua:
Para ello, el enlace que quiero que se incluya es:
Lantoki mota:
Helbidea:
Udalerria:
Posta-kodea:
Probintzia:
Herrialdea:
Telefonoa:
Forma de pago para el “enlace”; al contado al entregar esta autorización o mediante transferencia en el nº de cuenta de Caja Laboral, 3035–0122–82‐1220020410.:
Helbide elektronikoa:
ENLACE DE LA PÁGINA WEB
DATU AKADEMIKOAK
Kategoria:
Lizentzia
Titulua:
Unibertsitatea:
Data:
Doktoretza
Tesiaren izenburua:
Unibertsitatea:
Data:
Lege-oharrapribatutasun-politika
Jakinarazten dizugu formulario honen bidez eskuratutako datu pertsonalak eta helbide elektronikoa BIZKAIKO PSIKOLOGOEN ELKARGO OFIZIALAren ardurapeko fitxategi batean gordeko ditugula, bai zure eskaerei erantzuteko, bai erakundearekin lotutako informazioa bidaltzeko.
BIZKAIKO PSIKOLOGOEN ELKARGO OFIZIALAk arestian adierazitako helburua betetzeko soilik erabiliko ditu formulario honen bidez eskuratutako datuak.
Klausula hau irakurri duzunez gero, datu pertsonalak zertarako eta nola erabiliko ditugun badakizula adierazten duzu.
Mezu elektroniko hau bidaltzean, klausulak onartzen dituzula emango duzu aditzera.
Zure datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu edota aurkaratu nahi izanez gero, 15/1999 Lege Organikoak xedatutako moduan, zuzen zaitez ondoko helbide honetara: BIZKAIKO PSIKOLOGOEN ELKARGO OFIZIALA. C/ Rodríguez Arias 5, 2º, 48008 Bilbao.
Bizkaiko PEO
AZKENEKO 10 TWEETak