LEHIATILA BAKARRA. CÓMO COLEGIARSE
ELKARGOAN KIDETZEKO BEHAR DIREN AGIRIAK
1. Lizentzia-tituluaren jatorrizkoa eta alde bien fotokopia bat edo, berori izan ezean, jatorrizkoa eta hori eskatzeko frogagiriaren fotokopia bat.
2. NANaren fotokopia bat.
3. Txartel-tamainako hiru argazki.
4. Bankuko datuak izen-ematearen ordainagiri hauek helbideratzeko ( ezinbestekoa da 20 digituak izatea: erakundea, bulegoaren zenbakia, kontrol-digituak eta kontu-zenbakia ).
Atzerriko herrialdeetan lortutako atzerriko goi-titulazioek, tituluaz gain, Ministerioan lortutako homologazio-ziurtagiria ( jatorrizkoa eta fotokopia ) aurkeztu beharko dute.
ORDAINKETAK
Elkargoan kidetzean, izena emateko kuota eta hileko kuota ordaindu behar dira, eskudirutan, txartela edo banku ordainketa bidez, kidetzen den hiletik seihilekoa amaitu arte :
Izena emateko kuota:
Azken promoziokoa bazara:
48,50 €
Azken promoziokoa ez bazara:
97,00 €
Azken promoziokotzat jotzen dira bere lizentziadun titulua lortu eta hurrengo urte barruan elkargokide egiten direnek.
Hileko kuota:
Hasitako seihilekoa amaitu arte geratzen den hil kopurua 17,00 euroz biderkatuta kalkulatzen da.
Elkargoan kidetutakoan, OHIKO KUOTA sei hilean behin ordainduko da banku-helbideratze bidez. Urtarrileko lehen hamabostaldian eta uztaileko lehen hamabostaldian (urtean 102,00 €ko bi kuota dira).
Bizkaiko PEO
AZKENEKO 10 TWEETak